Thông Tin Nhượng Quyền

23

Cửa hàng đã nhượng quyền


Trải dọc các tỉnh thành trong cả nước
3

Xưởng sản xuất


Quy mô sản xuất trên cả nước Bắc - Trung - Nam
100

Đội ngũ nhân viên


đang hoạt động trên cả nước
200

Kế hoạch phát triển


CỬa hàng trên toàn bộ Việt Nam

Khu Vực Thành Phố Lớn

Để được hưởng những ưu đãi đặc biệt cho từng khu vực

Hotline Tư Vấn: 𝟎𝟗𝟖 𝟒𝟗𝟖 𝟖𝟔𝟕𝟖

Khu Vực Ngoại Thành

Để được hưởng những ưu đãi đặc biệt cho từng khu vực

Hotline Tư Vấn: 𝟎𝟗𝟖 𝟒𝟗𝟖 𝟖𝟔𝟕𝟖